De waterput in het kasteel van Larochette - Larochette

Additional informations
Binnen in het "Criechinger huis" van het kasteel is een diepe waterput van 2 meter doorsnede in de rotsen gegraven.
In een sage wordt verteld dat de Heringer (bewoners van een ander kasteel in de omgeving) op een nacht het kasteel "Fels" bestormden, waarop de burchtvrouw haar baby nam en in haar nood om een vluchtweg te vinden in de put sprong.
Zelfs de onverschillige Heringer bewonderden zoveel heldenmoed en toen ze de volgende dag de beide onschuldige slachtoffers uit de put haalden, zochten ze vlug naar iemand die ze van deze schanddaad konden beschuldigen. Ze grepen de burchtvoogd, die hun door zijn verraad de mogelijkheid gegeven had om de burcht te bestormen, en wierpen hem ook in de diepe donkere put.
De geest van de voogd veranderde zich in een draak, die sinds dat moment het goud dat de voogt ontvangen had voor zijn verraad in de put bewaakt. Elk jaar, om middernacht op goede vrijdag, zo vertelt de sage verder, komt de draak uit de put en voert op het binnenhof van de burcht een helse reidans aan, die de Heringer dan samen met hem dansen.